Coraz więcej firm kładzie nacisk na zapewnienie pracownikom jak najlepszego samopoczucia oraz „szczęścia”. Popularne do tej pory systemy motywacyjne nie są już wystarczające. Firmy, na wzór korporacji zachodnich, prześcigają się w pomysłach na uszczęśliwianie pracowników. W wielu powstało już stanowisko Chief Hapiness Officer, w innych funkcję tą pełnią działy HR. 

Co jest celem stanowiska Chief Happiness Officer’a? Co oznacza zadbanie o szczęście pracowników?
Rola ta jest bardzo elastyczna i może różnić się pomiędzy firmami. Z jednej strony są to zadania związane z umożliwianiem pracownikom wyrażania swojej opinii, zgłaszania kwestii, które wymagają zmiany, poprawy. Z drugiej – poszukiwanie rozwiązań, które wpłyną na satysfakcję pracowników i poprawią ich ocenę czerpanego z pracy zadowolenia.

Działania podejmowane przez Chief Happines Officer’a mają przekładać się na budowanie zaangażowania pracowników. Zaangażowanie pracowników natomiast przekłada się na ich produktywność i efektywność w pracy.

Zadaniem CHO jest także pomaganie pracownikom w zrozumieniu celu ich stanowiska oraz znaczenia wykonywanej przez nich pracy. Jest on także odpowiedzialny za definiowanie wartości obowiązujących w firmie oraz promowanie ich jako wyznaczników kultury organizacyjnej firmy. 

Rola Dyrektorów ds. Szczęścia zyskuje na znaczeniu. Zaoferowanie pracownikom wyższego wynagrodzenia już nie wystarcza do przyciągnięcia i utrzymania talentów, na których większości firmom zależy najbardziej. To, co do tej pory leżało zwykle w rękach liderów i osób zarządzających zespołami, jest przekazywane w ręce CHO. To on ma zadbać o to, aby firma miała określony cel, aby cel był znany pracownikom i aby wiedzieli jak ich działania przekłada się na jego realizację. A dodatkowo ma zapewnić pracownikom takie rozwiązania, które pozwolą im jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie. To jakie jest uzależnione od firmy. Niektóre wprowadzają nowe systemy komunikacji, inne dbają o integrację, a jeszcze inne proponują pracownikom masaż w miejscu pracy. 

W każdym razie, z uwagi na brak jasnego sprecyzowania zakresu zadań Chief Happiness Officer’a, stanowisko to może różnie wyglądać w różnych organizacjach. Jednak cel jest wspólny: zwiększanie poczucia szczęścia u pracowników. A to pozytywnie wpływa na całokształt ich funkcjonowania.