Jak efektywnie przygotować proces rekrutacji w naszej firmie lub organizacji

Zdefiniowanie oczekiwań

Dobrze zdefiniowane oczekiwania wobec kandydatów to pierwszy krok w budowaniu sukcesu rekrutacyjnego. Już na pierwszym etapie pozyskiwania kandydatów, po zakomunikowaniu oczekiwań, będzie możliwe przyciągnięcie uwagi tych, którzy rzeczywiście są zainteresowani stanowiskiem. Unikniemy wielu godzin spędzonych na ponownych dyskusjach dotyczących tego czy ma to być senior, czy może junior wystarczy. Czy docelowo będzie zarządzał siecią europejską czy tylko polską. Poświęcenie czasu na dobry profil pozwoli nam zaoszczędzić go na późniejszych etapach. 
Profil kandydata to trzy kluczowe obszary wymagające opracowania:
Kwalifikacje. Może to być certyfikat, świadectwo czy dyplom.
Kompetencje. Kompetencjami może być: podejmowanie decyzji, współpraca zespołowa czy zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
Wymagania formalne. Np. konieczność alokacji, mobilność, itp. 

Zakres rekrutacji

W zależności od stanowiska i innych czynników (np. poufność) dobrze jest określić czy rekrutacja będzie uwzględniała pracowników z wewnątrz i zewnątrz organizacji, czy będzie komunikowana w wąskim czy szerokim kanale (tylko agencja headhunter’ska czy wszelkie media), czy mamy określoną grupę docelową i możemy się z nią kontaktować bezpośrednio, czy wymagane jest skorzystanie z profesjonalnego searchu. Dobrze jest również opracować system poleceń, w którym pracownicy za polecenie otrzymają odpowiednią gratyfikację. 

Kompetencje rekrutacyjne

Wrażliwość mediów społecznościowych na procesy rekrutacji powoduje, że nie można pozwolić sobie na błędy w systemach komunikacji. Brak wiarygodności przedstawianych danych, nawet niewielka niespójność pomiędzy komunikowaną ofertą a jej późniejszą weryfikacją przez kandydata, szybko będzie skutkowała rozpowszechnieniem się negatywnego wizerunku wśród grupy docelowej. Podstawowe pytanie jakie należy sobie zadać, to pytanie dotyczące kwalifikacji i kompetencji w tym zakresie jakie posiadamy w firmie. Jeżeli nie są wystarczające, warto skorzystać z zewnętrznej agencji, np. żeby nie być posądzonym o nieuczciwą walkę z konkurencją poprzez pozyskiwanie od niej wartościowych pracowników.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.