Kim jest Chief Happiness Officer

Coraz więcej firm kładzie nacisk na zapewnienie pracownikom jak najlepszego samopoczucia oraz „szczęścia”. Popularne do tej pory systemy motywacyjne nie są już wystarczające. Firmy, na wzór korporacji zachodnich, prześcigają się w pomysłach na uszczęśliwianie pracowników. W wielu powstało już stanowisko Chief Hapiness Officer, w innych funkcję tą pełnią działy HR. 

Co jest celem stanowiska Chief Happiness Officer’a? Co oznacza zadbanie o szczęście pracowników?
Rola ta jest bardzo elastyczna i może różnić się pomiędzy firmami. Z jednej strony są to zadania związane z umożliwianiem pracownikom wyrażania swojej opinii, zgłaszania kwestii, które wymagają zmiany, poprawy. Z drugiej – poszukiwanie rozwiązań, które wpłyną na satysfakcję pracowników i poprawią ich ocenę czerpanego z pracy zadowolenia.

Działania podejmowane przez Chief Happines Officer’a mają przekładać się na budowanie zaangażowania pracowników. Zaangażowanie pracowników natomiast przekłada się na ich produktywność i efektywność w pracy.

Zadaniem CHO jest także pomaganie pracownikom w zrozumieniu celu ich stanowiska oraz znaczenia wykonywanej przez nich pracy. Jest on także odpowiedzialny za definiowanie wartości obowiązujących w firmie oraz promowanie ich jako wyznaczników kultury organizacyjnej firmy. 

Rola Dyrektorów ds. Szczęścia zyskuje na znaczeniu. Zaoferowanie pracownikom wyższego wynagrodzenia już nie wystarcza do przyciągnięcia i utrzymania talentów, na których większości firmom zależy najbardziej. To, co do tej pory leżało zwykle w rękach liderów i osób zarządzających zespołami, jest przekazywane w ręce CHO. To on ma zadbać o to, aby firma miała określony cel, aby cel był znany pracownikom i aby wiedzieli jak ich działania przekłada się na jego realizację. A dodatkowo ma zapewnić pracownikom takie rozwiązania, które pozwolą im jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie. To jakie jest uzależnione od firmy. Niektóre wprowadzają nowe systemy komunikacji, inne dbają o integrację, a jeszcze inne proponują pracownikom masaż w miejscu pracy. 

W każdym razie, z uwagi na brak jasnego sprecyzowania zakresu zadań Chief Happiness Officer’a, stanowisko to może różnie wyglądać w różnych organizacjach. Jednak cel jest wspólny: zwiększanie poczucia szczęścia u pracowników. A to pozytywnie wpływa na całokształt ich funkcjonowania.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.