Trudne pytania, które warto zadać swojemu szefowi

Przyjęło się myśleć o rozmowach kwalifikacyjnych, jako o sprawdzeniu dopasowania kandydata do zadań i środowiska w jakim przyjdzie mu pracować. Mniejszą uwagę zwraca się na pytania, jakie powinny być zadane przez kandydatów swojemu potencjalnemu pracodawcy. 

Niestety, w części wywiadów prowadzący nie do końca dbają o zapewnienie odpowiedniego środowiska umożliwiającego ich zadawanie. Z drugiej strony kandydaci nie zawsze są przygotowani do zadania pytań, szczególnie tych, które najbardziej ich interesują, przez co obniżają możliwość obiektywnego spojrzenia na atrakcyjność propozycji potencjalnego pracodawcy. 

Na co kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do stawiania pytań podczas rozmowy, lub na innych etapach procesu rekrutacji: 

  • Pozyskanie informacji o firmie. Należy zwrócić uwagę zarówno na przekazy medialne, opinie na forach, lub na bezpośrednie relacje znajomych odnośnie pracy i zakresu obowiązków. 
  • Skoncentrować się na tych aspektach, które są szczególnie istotne dla kandydata i wymagają doprecyzowania lub weryfikacji. Dotyczy to w równym stopniu zadań na stanowisku jak i środowiska pracy. 
  • Dokładnie przeanalizować udostępnioną przez firmę ofertę pracy i określić sformułowania, co do których występuje niejednoznaczność interpretacji. Sformułowania dotyczące mobilności, procesu ‘onboarding’, odpowiedzialności za zespół czy za budżet, powinny być w miarę  możliwości doprecyzowane na rozmowie bezpośredniej. 
  • Określić precyzyjnie swoje oczekiwania finansowe we wszelkich możliwych wariantach i korelacjach. Relacje wynagrodzenia zasadniczego do realnych możliwości wynagrodzeń prowizyjnych i premiowych są kluczowymi informacjami decydującymi o późniejszej satysfakcji lub rozczarowaniu.
  • Przygotować listę pytań najlepiej w formie pisemnej. Pamiętać należy, że część odpowiedzi z pewnością samoistnie (bez pytań kandydata) padnie podczas rozmowy, ale część trzeba będzie zadać. Po rozmowie trwającej godzinę i dłużej, pamięć nie działa w sposób idealny i dobrze jest mieć przygotowane pytania do których będziemy mieć łatwy dostęp.  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.